Välkommen till Svenska Boxerklubben ÖLO, Östra lokalområdet!

ÖLO är ett av de största områdena till yta och vi har idag ca 200 medlemmar. Man kan läsa mer om klubben historia och organisation under Klubben/ Historia och organisation.

Några av våra mål som klubb är att:

  • Erbjuda utställningar, utbildningar, träning, MH, MT/korning, exteriörbeskrivningar och mm.

  • Vi ska stimulera medlemmar till att delta i dessa och andra aktiviteter.

  • Vi ska vara det naturliga klubbvalet för alla Boxer-ägare i Östra lokalområdet.

  • Ordna attraktiva och trevliga aktiviteter för våra medlemmarna.

  • Öka antalet medlemmar samt behålla befintliga

 

Aktiviteter/ Medlemsmöten/ Årsmöte

Varje år har ÖLO 3 medlemsmöten.

  • Första medlemsmötet sammanfaller med årsmötet i februari.
  • Andra medlemsmötet sammanfaller med aktivitet (vanligtvis ÖLOs familjedag)  i maj.
  • Tredje medlemsmötet sker under hösten/ vintern och oftast sammanfaller det med någon aktivitet.
Allt eftersom året planeras läggs aktiviteter in i ÖLO kalender.

Samarbetsorgansationer:

     
   

 

Vi finns på: